• eye Version for the visually impaired
Reception of citizens
ZAYNIDDIN MAKHAMATOVICH NIZAMKHODJAEV
ZAYNIDDIN MAKHAMATOVICH NIZAMKHODJAEV

Chairman

Tuesday
10:00 - 12:00
 BAKHROM TULKINOVICH KUCHKAROV
BAKHROM TULKINOVICH KUCHKAROV

Deputy Chairman

Thursday
14:00 - 16:00
Khudoyor Teshaevich MAMATOV
Khudoyor Teshaevich MAMATOV

Head of the Secretariat

Monday
10:00 - 17:00
Suyarjon Masharifovich KURBANKULOV
Suyarjon Masharifovich KURBANKULOV

Permanent member of the Commission

Tuesday
10:00 - 17:00
Gulnoza Abdusattarovna RAKHIMOVA
Gulnoza Abdusattarovna RAKHIMOVA

Permanent member of the Commission

Wednesday
10:00 - 17:00
Bakhodirjon Jaloldinovich YUNUSOV
Bakhodirjon Jaloldinovich YUNUSOV

Permanent member of the Commission

Thursday
10:00 - 17:00
Adkham Ibodullaevich IBODULLAEV
Adkham Ibodullaevich IBODULLAEV

Permanent member of the Commission

Friday
10:00 - 17:00
Road map