• eye Version for the visually impaired
Polling station 64
Polling Station Number64
NamePolling station 64
RegionREPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN
DistrictNukus city
Addressyopiq saylov uchastka
PhoneNot set
View on map